Süreç Danışmanlığı

Süreç tanımlama ve iyileştirme

Satış, satınalma, üretim, lojistik gibi süreçler, dinamik ve değişken bir yapıya sahiptir ve her şirket için farklılık gösterir. Yönetim yaklaşımı, çalışanların yetkinlikleri, iş ortakları ile ilişkiler gözden geçirilmeli ve uygulanabilir tanımlamalar yapılmalıdır.

Bu nedenler, yazılım altyapısı (örn. ERP, CRM gibi) dikkate alınarak, ihtiyaçlar, beklentiler, yazılım çözümünün sunduğu fonksiyonlar ile doğru yönetilebilmesi için gerekli iyileştirmeler yapılmalıdır.

Mevcut durum analizi

  • Süreçlerin analizi
  • Dokümantasyon

Süreç çalışmaları

  • Süreç modelleme
  • Süreç tasarım

Uyarlama

  • Eylem planı
  • Süreç optimizasyonu