CRM

Müşteri İlişkileri Yönetimi

– Customer Relationship Management – CRM, şirketlerin potansiyel ya da gerçek müşteri bilgilerinden yola çıkarak, pazarlama ve satış faaliyetlerini yürütebilmek ya da memnuniyeti artırmak amacıyla kullanılan bir iş yazılımdır. Bu amaçla müşteri ve müşterinin beklentileri temelli şirketin tüm aksiyonları yönetilir. Başarısındaki temel faktör, iş süreçlerinin kişi ya da müşteri temelli tasarlanmasıdır.  Tüm bu çalışmaların sistematik yürütülmesinde kuşkusuz doğru bir yazılım aracının kullanılması zorunludur.

Amaç., 360° müşteri izleme ile, pazarlama, satış ve hizmet alanlarının bütünsel olarak dikkate alınmasıdır. Müşteri bağlantılı tüm bu veriler derlenmeli ve tüm iletişim kanalları entegre bir yapıda dikkate alınmalıdır.

Yetkinliğimiz

CRM Yetkinlik Merkezi’miz, kavramsal tasarım desteği, seçim ve optimizasyon süreçlerinde sağlayıcı bağımsız hizmet verir.

CRM Kavramsal Tasarım

 • Zayıf nokta analizi ve eylem ihtiyacı
 • Mevcut süreçlerin kayda alınması
 • Potensiyel analiz
 • Müşteri anketleri
 • Orta vade CRM stratejisi ve CRM hedefleri
 • Uygulama planlama
 • Fayda / Maliyet analizi
 • Hedef süreç tasarımı
 • İhtiyaç belirleme 

CRM Yazılım Seçimi

 • Pazar araştırma ve ön seçim
 • Tekliflendirme
 • Teklif karşılaştırma
 • Sağlayıcı sunumları
 • Senaryolar / Referans değerlendirme
 • Şartname
 • Sözleşme görüşmeleri

 CRM-Eşleştirme

 • Detaylı şirket profilleri, ürün bilgileri ve referans profilleri
 • Ücretsiz pazar araştırma 
 • Size özel raporlar

IT- Eşleştirme

 • Özelleştirilebilir ihtiyaç belirleme şablonları
 • Tek tuş ile ihtiyaçların ve çözüm performans profillerinin karşılaştırılması
 • Maliyet bilgilerinin de değerlendirildiği teklif karşılaştırma